AEKMK: İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Kısmı. BA: Isdepanyan, H.A., Ermeni Harfli Türkçe Kitapların Listesi-1727-1968, Ermenistan SSC (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) Bilimler Akademisi Yayınevi, Erivan, 1985. BAD: “Isdepanyan, H.A., Ermeni Harfli Türkçe Kitapların Listesi – 1727-1968, Ermenistan SSC (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) Bilimler Akademisi Yayınevi, Erivan, 1985 içindeki “Tarihsiz ve Gazetelerden Derlenmiş Kitaplar Listesi”. BATD: “Isdepanyan, H.A., Ermeni Harfli Türkçe Kitapların Listesi – 1727-1968, Ermenistan SSC (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) Bilimler Akademisi Yayınevi, Erivan, 1985 içindeki “Ek Derlemeler Kataloğu". BDK: İstanbul Bayezit Devlet Kütüphanesi Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Koleksiyonu DGR: Diğer Kaynaklar. HD: Duman, Hasan, Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nesâlleri, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 2000. KFE (SD) :Sévérien Salaville – Eugène Dallegio, Karamanlidika. Bibliographie analytique d’ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs I-III: 1584-1900, Institut Français d’Athènes, Athènes, 1958-1974. KAMA: Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions (1584-1900) Bibliographie analytique, Centre d’Études d’Asie Mineure, Athènes, 1987. KAMB: Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions (XXe siècle) Bibliographie analytique, Centre d’Études d’Asie Mineure, Athènes, 1987. KAMC: Evangelia Balta, Karamanlidika. Nouvelles additions et compléments I . Bibliographie analytique, Centre d’Études d’Asie Mineure, Athènes, 1997. KAME: “Compléments”, Evangelia Balta, Karamanlidika. Nouvelles additions et compléments I . Bibliographie analytique, Centre d’Études d’Asie Mineure, Athènes, 1997. MİL: Milli Kütüphane Muvakkat Kataloğu MİLK: Diğer Katalog ve Kolleksiyonlarda Bulunmayıp Milli Kütüphane Koleksiyonunda Mevcut Olan Eserler NA: Akbayar, Nuri, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu’na Zeylü’z Zeyl, Müteferrika, Sayı: 1,2,3,15,19, 1993-2001 ÖZEGE: M. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu I-V, İstanbul, 1971-1979.(Detaylı bilgi için tıklayınız.) TBTK: Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu (Arap Harfli Türkçe Eserler) 1729-1928 I-V (A-H), Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı, Ankara, 1990-1998.

Katalog Kısaltmaları

 
Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış "Yazma" ve "Matbu" PDF Kitaplar | ÖZEGE

osmanlıca kitaplar

Giriş
x
x
x
Kayıt
x

Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış "Yazma" ve "Matbu" PDF Kitaplar | ÖZEGE

osmanlıca kitaplar