1216 [maliye] - 1/3/1802 - Nilos veled-i Linardo. Bahr-i Sefid'de Andra ceziresi reayalarınun cizyeleri ba hatt-ı hümayun maktu olmağla bin iki yüz on altı senesine mahsuben hilâf-ı hatt-ı şerif mesfurun cizye mutalebesiyle rencide olınmamak içün işbu tezkere verildi. El-fakir el-Hac Mehmed Aziz kethüda-ı hazret-i Şah Sultana hâlâ (mühür).   

Osmanlıca Kitaplar