7 C[emaziyülahir] [1]223 - 19/7/1808 - Bais-i terkim oldur ki: Der uhde-i iltizamumuzda olan Paşaliman kuralarından Bulgar nam karye derunında papa İyakovoz nam papas mağaza bina eylemesi içün tarafumuzdan izn iltimas etmekle mesfurün mağaza yapmasına tarafumuzdan ve taraf-ı âhardan müdahale olınmamak içün işbu tezkire verildi. Fi 7 C[emaziyü'l-ahir] sene [1]223. El-fakir Derviş Mehmed voyvoda-ı Paşalimanı (mühür). 

Osmanlıca Kitaplar