Bais-i tahrir-i mürasele budur ki: Cezire-i Andra'da vaki Aya nam manastır kurbında vaki kenise mürur ve dühur ve şühur ile şiddet-i şitadan sakfı ve bâzı duvarları münhedim ve harab oldığından manastır keşişleri meclis-i şer’e gelüb }gelüb{ mezbur kenise mabedimüz olub ke-ma fi'l-evvel bilâ-ziyade ve lâ-noksan meremmete istizan ederüz dedüklerinden kenise-i mezburenün sakfı ve bâzı duvarı münhedim ve harab vaki olub kenise-i mezburenün meremmete bilâ-ziyade ve lâ-noksan taraf-ı şer’den izin verildüği bi't-taleb ketb ve keşişlerinün yedine def ve i’ta olındı. El-fakir Mustafa en-naib bi-cezire-i Andra.

Osmanlıca Kitaplar