Bais-i tezkere oldur ki: Andra ceziresine tabi İstenyez karyesinden Aya Yorgi Bisti nam kenisenün divarları harabe müşrif olub tâmir içün taraf-ı şer’den izin taleb eyledüklerinde karye-i mezbur ehalilerinden sual olındukda fi'l-vaki zikr olınan kenisenün divarları harabe müşrif olub tâmire muhtac olduğı her birleri meclis-i şer’de haber vermeleriyle vaz-ı kadimden ziyade olmamak üzre tâmirine taraf-ı şer’den izin verildi. Mine'l-fakir Ali en-naib bi-cezire-i Andra.

Osmanlıca Kitaplar