Evasıt Rebiyülahir 1016 - 26/7/1607 - Vech-i tezkere budur ki: Yidiz nam karye sakinlerinden Yorgi Şinatınoz nam zimmi mürd olub kanun üzre resm-i kısmeti alındı âhar kimesne mani ve müzahim olmaya. Tahriren fi evasıt-ı Rebiyülahir li-sene sit aşere ve elf. Nemekkahu el-fakir Abdurrahman en-naib bi-Andıra. 

Osmanlıca Kitaplar