1128 [maliye] - 1/3/1716 - Bais-i huruf oldur ki: Bin yüz yiğirmi sekiz senesinün maktusın kadim-i eyyamdan veregeldükleri üzre biz hi maktu olmak üzre yalnız maktuların alub tarafumuzdan işbu tezkere verildi. Sene 1128. El-fakir Mustafa Ağa voyvoda (te)mm(e) (mühür).  

Osmanlıca Kitaplar