Zührevî Hastalıklardan Frengi, Bel Soğukluğuna Yakalanmamak Çaresi ve Yakalanmışların Tedavi Çareleri

Yazar: Mehmed Ali Kasım
Baskı Yeri: İstanbul
MYıl: 1926
Matbaa: Ahmed Kâmil Matbaası
Dizi/Seri: Tıbbî ve Mahrem Musahabeler Külliyatı 4. Kitab
Sayfa: 167
Katalog: ÖZEGE; 23910
Açıklamalar: 23 Planş

Osmanlıca Kitaplar