Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

frdn Cinar

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu :

Alanında sağlıklı tek kaynak olma niteliğini taşıyan katalog 23.920’ye kadar numaralanmış kitaplardan oluşan asıl bölümle 25.554’e kadar ulaşan bir ek bölümden meydana gelmiştir. Detaylı bilgi için bakınız

Zübdetü’r-resâil Umdetü’l-vesâil

Yazar: Hasan Hüsnü b. Ali
Baskı Yeri: Bursa
MYıl: 1920
Matbaa: Muin-i Hilâl Matbaası

Zübdetü’t-talim

Ceviren/Hazırlayan: Çeviren: Hasan Fehmi
Baskı Yeri: Üsküp
HYıl: 1319
MYıl: 1902

Zübedü’l-âsârü’l-mevahib ve’l-Envâr

Yazar: Yakub Çarhi
Ceviren/Hazırlayan: Çeviren: Gurabzâde Ahmed b. Abdullah

1. Baskı Yeri: İstanbul

Zübedü’l-ferâiz ve İlmü’l-mirâs

Yazar: Abbas b. Eşref el-Bulgarî
Baskı Yeri: Kazan
HYıl: 1306
MYıl: 1889

Zühre

Baskı Yeri: İstanbul
RYıl: 1338
MYıl: 1922
Matbaa: Kader Matbaası

Zühre-i Elem

Yazar: Hayriye Melek [Hunç]
Baskı Yeri: İstanbul
RYıl: 1326
MYıl: 1910

Zühretü’n-nur Mecmuası

Yazar: Bediü’z-zaman [Said el-Nursi]
Sayfa: 184
Katalog: ÖZEGE; 23909
Açıklamalar: Teksir

Zühretü’n-nur. Yirmi Beşinci Lem’a ve Zeyli, Yirmi Altıncı Lem’a ve Zeyli

Yazar: Bediü’z-zaman [Said el-Nursi]
Dizi/Seri: Risale-i Nur Külliyatından
Sayfa: 101 Yaprak
Katalog: ÖZEGE; 23908

Zührevî Hastalıklardan Frengi, Bel Soğukluğuna Yakalanmamak Çaresi ve Yakalanmışların Tedavi Çareleri

Yazar: Mehmed Ali Kasım
Baskı Yeri: İstanbul
MYıl: 1926

[12 3  >>