Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu

frdn Cinar

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu :

Alanında sağlıklı tek kaynak olma niteliğini taşıyan katalog 23.920’ye kadar numaralanmış kitaplardan oluşan asıl bölümle 25.554’e kadar ulaşan bir ek bölümden meydana gelmiştir. Detaylı bilgi için bakınız

Zülfikar. Mucizat-ı Ahmediye ve Kur’aniye Mecmuası

Yazar: Bediü’z-zaman [Said el-Nursi]
Sayfa: 700+8 Yaprak
Katalog: ÖZEGE; 23916
Açıklamalar: Teksir

Zülhafiratta Su-i Hazımlar ve Su-i Hazımlardan Mütevellit Sancılar

Yazar: Dr. Zühdü
Baskı Yeri: İstanbul
MYıl: 1928
Matbaa: Askerî Tıbbiye Mektebi Matbaası

Zülkarneyn fî Beyan-ı İskender

Baskı Yeri: İstanbul
HYıl: 1288
MYıl: 1871
Sayfa: 31

Zümrüd Madeni

Yazar: Reno, Hanri
Ceviren/Hazırlayan: Çeviren: Mustafa Refik
Baskı Yeri: İstanbul
RYıl: 1324

Zümrüd-i Anka Kuşu Hikâyesi. Millî Masallarımızdan

Baskı Yeri: İstanbul
Matbaa: Kadınlar Dünyası Matbaası
Yayınevi: İtimad Kütübhanesi

Zümrüd-i Anka Sâlnâmesi. 1340/1924 Senesi

Baskı Yeri: İstanbul
RYıl: 1340
MYıl: 1924

Zümrüt Madeni

Yazar: Rvtry, M. Jerve – Mase
Baskı Yeri: İstanbul
MYıl: 1928

Zümrütlü Taç

Yazar: Doyle, Arthur Conan
Baskı Yeri: İstanbul
Dizi/Seri: Şerlok Holmes’in Sergüzeştleri

<<  1 2 [3