Zübedü’l-âsârü’l-mevahib ve’l-Envâr

Yazar: Yakub Çarhi
Ceviren/Hazırlayan: Çeviren: Gurabzâde Ahmed b. Abdullah

1. Baskı Yeri: İstanbul
HYıl: 1292
MYıl: 1875
Matbaa: Rıza Efendi Matbaası
Cüz/Cilt/Zeyl: 1. Cilt
Sayfa: 448
Katalog: AEKMK – BDK – MİL – ÖZEGE; 23906 – TBTK; 117411
Açıklamalar: Taşbaskı

2. Baskı Yeri: İstanbul
HYıl: 1294
MYıl: 1877
Matbaa: Rıza Efendi Matbaası
Cüz/Cilt/Zeyl: 2. Cilt
Sayfa: 464
Katalog: AEKMK – BDK – MİL – ÖZEGE; 23906 – TBTK; 117411
Açıklamalar: Taşbaskı

Osmanlıca Kitaplar