Zübedü’l-ferâiz ve İlmü’l-mirâs

Yazar: Abbas b. Eşref el-Bulgarî
Baskı Yeri: Kazan
HYıl: 1306
MYıl: 1889
Matbaa: Matbaat’ü’l-melikiye
Yayınevi: Mehmed Can – Şerif Can
Sayfa: 105
Katalog: ÖZEGE; 23880

Osmanlıca Kitaplar