Zülfikar Bey’in Ceylanı

Yazar: Süleyman Tevfik
Baskı Yeri: İstanbul
RYıl: 1341
MYıl: 1925
Matbaa: Mahmud Bey Matbaası
Yayınevi: İtimad Kütübhanesi Sahibi Hüseyin
Dizi/Seri: Türk Masalları
Sayfa: 32
Katalog: MİL – ÖZEGE; 23917

Osmanlıca Kitaplar